TOKAT İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ARGE PROJESİ

Tokat İli Damızlık Koyun Keçi Yeiştiricileri Birliği Tarafından  Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğüne Ar-Ge Destek Programı Projeleri Kapsamında Tokat İlinde Görülen Oğlak Ölümlerinin Önlenmesi İçin Yeni Besleme Ve Eğitim Stratejilerinin Oluşturulması Hakkında Sunmuş Olduğumuz  Projemiz Onaylamış Olup  Yetiştiricilerimize Proje Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Birliğimiz  Toplantı Salonunda Yapıldı .

Toplantımıza

Tokat İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ümit Ok , Tokat İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Halil İbrahim sever , Hayvan Sağlığı  Şube Müdürü Veteriner Hekim Salih Çelik  Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürüAtila Alt​I​ntaş​​​ Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğünden Doç.Dr.İrfanDaşkıranArgeProje Koordinatörü Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ,Araştırma Görevlisi ,Sayın Koray Kırıkçı Tokat İli Halk Elinde Kıl Keçisi Islah Projesi Proje Lideri  Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ,Araştırma Görevlisi ,Yrd.Doç Dr. Emre Şirin Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi yrd.doç.dr. uğur şen Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü YrdDoç Dr. Numan  Kılıçalp,Ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü Personelleri Ve Kıl Keçisi  Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi Yetiştiricileri Katıldı.

Konuşmalarında

ARGE PROJE KOORDİNATÖRÜ AHİ EVRAN ÜNÜVERSİTESİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ ,ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ,SAYIN KORAY KIRIKÇI ‘NIN KONUŞMALARINDA

 Son Yıllarında Tokat İlinde %30’lara Varan Oranlarda Görülen Erken Oğlak Ölümlerinin Engellenmesi İçin Öncelikli Olarak Gebelik Dönemi Besleme Startejisinin Uygulamaya Konularak Oğlak Ölümlerinin Engellenmesi Amaçlanmıştır.İlimizdeki Oğlak Ölümlerinin Son Yıllarda Artmasıyla Birlikte Keçi Yetiştiriciliği Ekonomikliğini Kaybetmiş Ve Yetiştiricilerin Bu Üretim Kolundan Vazgeçmeleri Gündemde Önemli Bir Yer Oluşturmuştur.

İlimizde yürütülen Halk Elinde Hayvan ıslahı projesinde yer alan yetiştiricilere ait toplam 6000 baş Kıl keçisi kullanılacaktır.  Bu hayvanlardan 3000 başına gebeliğin son döneminde (105-150. günleri arası) yaklaşık 400 ve 600 gr/baş olacak şekilde ek yemleme uygulaması yapılacaktır. Diğer 3000 başa ise herhangi bir ek yemleme yapılmayacaktır. Doğumu takiben;

Oğlak No, Doğum Tarihi, Ana No, Doğum Ağırlığı, Cinsiyet, Doğum Şekli (tekiz, ikiz) veriler kayıt altına alınacaktır.

 Projenin En Somut Çıktısı İse ilimizdeki Oğlak Ölümlerinin Azalması Sağlanacak Ve Bunun Sonucu Olarak Sürdürülebilir Bir Keçi Yetiştiriciliği Söz Konusu Olacaktır.

Bu Proje İle Keçi Yetiştiriciliği Sektöründe Döl Veriminden Kaynaklanan Ekonomik Kayıpların Çözümünün Sağlanması Planlanmaktadır.

TOKAT İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİK BAŞKANI SAYIN TURAN SALDIRICIER KONUŞMASINDA

Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Ne Ar-Ge Destek Programı Projeleri Kapsamında Tokat İlinde Görülen Oğlak Ölümlerinin Önlenmesi İçin Yeni Besleme Ve Eğitim Stratejilerinin Oluşturulması Hakkında Sunmuş Olduğumuz Projemiz Onaylanmış Olup Kıl Keçi Halk Elinde Ülkese Islah Projemiz Yetiştiricilerinin Kapsayacak Ve Yem Desteği Sağlayacağız. Bu Proje İle Oğlak Ölümlerinin Önlenmesiyle Birlikte Başta Tokat İlindeki Yetiştiricilerin Olmak Üzere İlimiz Ve Ülkemiz Ekonomisine Önemli Miktarda Katkılar Sağlanacağı.Ayrıca Oğlak Ölümlerinin Bu Oranlarda Devam Etmesi Söz Konusu Olduğunda Yetiştiricilerin Bu Üretim Kolundan Vazgeçip  şehirlere Göçü Söz Konusu Olacağından Bu Proje İle Köyden Şehirlere Olan Göçün önlenmesinede Katkı Sağlanacaktır. Dedi.Yetiştiricilerimizin en iyisini hak ettiği ve bu konularda birçok projemizin olduğu diyerek projemize emeği geçenlere teşekkür etti.

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOÇ.DR.İRFAN DAŞKIRAN KONUŞMALARINDA ARDINDA

Tarımsal araştırmalar ve politikalar genel müdürlüğümüzün arge projesi kapsamında desteklediğimiz tokat ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğinin projesi olan Tokat İlinde Görülen Oğlak Ölümlerinin Önlenmesi İçin Yeni Besleme Ve Eğitim Stratejilerinin Oluşturulması.Arge projesinin olumlu etkilerinin gün geçtikçe artarak devam edeceğine inanıyoruz”dedi.

Yetiştiriciler proje ile  oğlak ölümlerinin önlenmesi ve verim artışı sağlanacaklar eğitimler ile besleme ile kaynaklanan verim  kayıplarının önüne geçilecektir dedi ,Daha kaliteli hayvan yetiştirme hedefinde  olduklarını vurgulayan Dr. İrfan Daşkıran, hayvanların gelişim sürecini doğumdan ölüme kadar inceleyip ıslah kayıtlarını tuttuklarını ve böylece damızlık hayvanları yabancı ülkelerden değil kendi ülkemizden karşılamak istediklerini söyledi.

TOPLANTININ DİĞER BİR BÖLÜMÜNDE İSE

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBESİNDEN ZİRAATMÜHENDİSİ HİKMET  BAKAN ,

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  21 Ekim 2016  tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11. Etap Ekonomik Yatırımlar Tebliği hakkında bilgilendirme. yaptı