Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi istişare toplantısı

“Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Tokat ve Amasya İllerinde Uygulanan alt projelerin Genel Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Tokat İlinde gerçekleştirilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Tokat ve Amasya illerinde uygulanan [Karayaka Koyunu (2), Akkaraman Koyunu (1), Kıl Keçisi (2)] alt projelerin değerlendirme toplantısı05.08.2021 tarihinde Tokat ilinde gerçekleşmiştir.

Toplantıya, proje paydaşları olarak TAGEM, Küçükbaş Hayvancılık Araştırmalar Koordinatörü Dr. Serdar YAĞCI, Tokat İl Müdür yardımcısı Ümit OK, Şube Müdürü Salih ÇELİK, Proje Yürütücüsü; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emre ŞİRİN katılmıştır.

Ayrıca, Tokat ve Amasya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanları Turan SALDIRICIER ve Cafer KORUCU, Proje Teknik Elemanları; Selçuk SAAT, Ceyhun YÜCEL, Fahrettin KILIÇ, Orhan GÜLDİKEN ve Hünkâr ÖZKAN katılmıştır.

Toplantı öncesi Tokat İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sayın Ümit OK makamında ziyaret edilmiş ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Dr. Serdar YAĞCI, toplantı açılış konuşmasında; “"Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"2005 yılında başlatılmış ve şu anda 55 ilde toplam 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın takip edildiği, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı küçükbaş hayvan ıslahı çalışmasıdır. Bu anlamda; Bölgemizin önemli tarım şehirlerinden Tokat ve Amasya İllerimizde de uygulanan alt projeler desteklenmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde yapılan ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi elzemdir ki bu illerimizde de ıslah projeleri anlamında belirli bir ivme kazanılmıştır. Bunun da hem bu illerin hem de ülkenin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”, Ülke hayvancılığının birçok konusunda ilk olma özelliği taşımaktadır. Proje sayesinde; birçok paydaş bir araya gelerek yapılan uygulamalar ile doğrudan sahaya olumlu bir etki sağlanmaktadır. Bu sayede, ülkemizde yerli hayvanlara dayalı damızlıkçı işletmeler ve verim kaydı tutulan işletmelerden söz edilebilir noktaya gelinmiştir.” İfadelerini kullanmıştır.

Toplantı sonrası proje kapsamında bazı işletmeler ziyaret edilmiş ve burada yürütülen proje materyalleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulup proje çıktıları yerinde görülmüştür.