Birliğimizde yürütülmekte olan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversite ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin ortaklaşa yürüttüğü üç adet Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesi bulunmaktadır. İlimize özgü Karayaka koyunu ve Kıl Keçisi ırklarının korunup geliştirilmesi amacı ile uygulanmaktadır. Üniversiteden bir Prof Dr ve bir Dr tarafından koordine edilmektedir

   

Amaç

 • Yerli koyun ve keçilerimizin et, süt, yapağı-tiftik ve döl verimlerini artırmak,

 • Küçükbaş hayvancılıkta nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanması,

 • Damızlıkçı işletmelerin kurulması,

 • Birlik ve yetiştiricilere hayvan ıslahı uygulamalarının ve organizasyonun öğretilmesi.

PROJENİN KARAKTERİSTİKLERİ;

Çok paydaşlıdır; -Bakanlığa Bağlı 7 Araştırma Enstitüsü/İstasyon -24 Üniversite -61 İl Damızlık Yetiştirici Birliği -140 Zooteknist/Veteriner Hekim ve teknisyen istihdamı

• Bugüne kadar sahada yürütülen en büyük ölçekli küçükbaş uygulama projesi,

• En büyük ölçekte materyalin verim kaydının tutulduğu ilk ve tek küçükbaş ıslah projesi,

• Üniversite, Bakanlık ve Yetiştirici Birlikteliği .

• En büyük ölçekli uygulamalı bilinç artırma ve eğitim çalışması

 

AKADEMİK ANLAMDA KAZANIMLAR

 • Ülke genelinde küçükbaş hayvancılık birliklerinin kurulumu proje sayesinde başlatılmış ve hızlandırmıştır,

 • Yetişiricilerde bu proje ile kayı tutma bilinci oluşurulmuşur,

 • İk defa küçükbaşhayvancıığ destek verilmesi bu proje ile başamıştır,

 • Yetişiriciler damılı seçiminin önemini kavramışardı,

 • Üniversite Öğetim Üyeleri ve Enstitü AraşıııPersoneli yetişirici elindeki hayvanlarda çalışa imkanı bulmuş yetişiricilik konusunda yetişiriciye uygulamalı eğtim verme imkanına kavuşmuşardır.

 2021 hedefleri

 • 2015 Yılı sonunda hedefini tutturan projelerden belirli bir oranının kontrollü olarak birliklere devredilmesi,

 • 2015 yııda benzer proje yürümek isteyen Birliklere TAGEM kontrolüde proje yaptııması için alternatif modellerin devreye sokulması

 • Islah denetim Kurullarıı Oluşurulması

 • Projede istenen başrııyakalayan işetmeler Damılıçıişetmelerin tescil edilmesi ve sertifikalı üretime geçmesi,

 • GTHB projenin İ Birliklerine devri aşmasıdan sonra üke ihtiyaçarıa yöelik olarak projenin ikinci aşmasıı başatıması

 • II. Aşma Islah programıda seleksiyonla ulaşıan seviyelerin üerinde üke et, sü ve yapağıihtiyacını karşıamaya yönelik; Bölgesel bazda yüksek verimli ırklar geliştirmek üzere yeni projelerin başlatılması