• Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlamak 
  • Üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek, yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi
  • Verimlerinin arttırılması
  • Soykütüğü ve önsoykütüğü kayıtlarının tutulması
  • Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
  • Üyelerin eğitimlerinin sağlanması
  • Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi
  • İhtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması
  • Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesidir