Ahmet Fırat UYANIK
SORUMLU MÜDÜR
Veteriner Hekim
Selçuk SAAT
PTE
Ziraat Mühendisi
Özge KILIÇ
TARIM DANIŞMANI
Veteriner Sağlık Teknikeri
Orhan GÜLDİKEN
PTE
Veteriner Sağlık Teknikeri
Fahrettin KILIÇ
PTE
Ziraat Mühendisi
Kürşat BAŞARAN
ŞOFÖR
Ceyhun YÜCEL
PTE
Ziraat Mühendisi