Yayılma Alanı : Ankara ili başta olmak üzere, İç

Anadolu bölgesi ile Güneydoğu ve Doğu Anadolu

bölgesinin bazı illeri

Verim Yönü : Tiftik ve et

Genel Tanımı : Vücut küçük yapılı, ince ve

zariftir. Başın yandan görünüşü dişilerde hafif

içbükey ya da düz, tekelerde ise dışbükeydir. Sağrı

omuzdan biraz yüksek, arka bacaklar önlerden biraz

daha uzundur. Yüz ve bacaklar dışında bütün bedeni

tarsal ve carpal eklemlere kadar ince yumuşak

parlak ve lüleli tiftikle örtülüdür. Vücut rengi

beyazdır. Daha az olarak krem, sarı, gümüşi gri,

kahverengi ve siyah renkte olanlarına da rastlanır.

Erkek ve dişiler boynuzludur. Boynuz yapısı erkeklerde

burgu şeklinde kuvvetli, uzun ve geriye doğru

hafifçe kıvrık, dişilerde ise daha zayıf, kısa ve arkaya

kıvrıktır.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler : Geç gelişen bir ırktır.

Analık içgüdüsü iyi gelişmiştir. Doğumu yaklaşan

bazı keçilerin başka oğlakları sahiplendikleri

görülür. Uzun yol yürümeye elverişlidir. En önemli

verimi tiftiktir. Tiftik sağlam, elastik, ince, nemi

çekme ve iyi boya alması özelliğiyle, tekstil ve triko

sanayinin önemli bir hammaddesidir.

Yetiştirme Koşulları : Özel bakım ve

besleme istemez. Kışın basit, üç yanı kapalı

sundurma ya da kapalı ağıllarda, diğer

mevsimlerde açık alanlarda barındırılır.

Sarp kayalık ve engebeli arazilerde rahatlıkla

yetiştirilir. Sürü idaresi kolaydır. Ani

yem değişikliklerine karşı dirençlidir.

                                              Erkek Dişi                                                Dişi

Cidago Yüksekliği (cm)            66 51         Laktasyon Süt Verimi (kg) 25-50

Vücut Uzunluğu (cm)              67 58          Tiftik Verimi (kg)                  2.8

Doğum Ağırlığı (kg)               2.7 2.5          Lüle Uzunluğu (cm)             15

Ergin Canlı Ağırlık (kg)           45 35           Damızlık Yaşı (ay)               18

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 110              Oğlak Verimi                        1.1