Yayılma Alanı : Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve

Hatay illeri

Verim Yönü : Kombine, süt ve et

Genel Tanımı : Vücut orta iri ve uzun yapılıdır.

Göğüs ve sağrı iyi gelişmiştir. Sırt hattı düzdür.

Boyun uzundur. Kilis yöresinde yetiştirilenler genellikle

dışbükey bir baş profiline sahip iken, Hatay ilindeki

keçilerde baş profili düzdür. Çok iri sarkık

kulaklıdır. Kulak uzunluğu ortalama 28 cm dir.

Çoğunlukla çene altında bir çift küpe bulunmaktadır.

Vücut rengi çoğunlukla siyah olmasına rağmen,

koyu kestane, kır, kızıl-kahve renkler ile lokal

beyaz lekelere de rastlanabilmektedir. Baş ve kulaklar,

vücut renginde olduğu gibi kimilerinde

tamamıyla siyah iken, kimilerinde kırçıl veya

kahverengi akıtmalı olabilmektedir. Boynuzlu ve

boynuzsuz olanları mevcuttur. Erkekleri kalın,

kuvvetli ve uzun, dişileri kısa, ince ve geriye kıvrık

boynuzludur. Çok iyi gelişmiş, sarkık meme

tipindedir. Meme lobları belirgin derecede ayrılmış,

meme başları yana doğru dönüktür.

Irka Özgü Ayrıcı Özellikler : Sağlam vücut

yapılı, engebeli arazilerde uzun yürüyüş kabiliyetli,

sıcak ve soğuğa dayanıklı ve hastalıklara karşı

dirençlidir. Sütü özellikle Maraş dondurması üreticileri

tarafından tercih edilir.

Yetiştirme Koşulları : Aile sürülerinde bağ

bahçe çevresinde 2-10 başlık, ticari olarak da 20-

200 başlık sürüler halinde yetiştirilir. Yaz ve bahar

aylarında otlatılmak üzere Osmaniye, Adana ve

Mersin illerine götürülür