Yayılma Alanı : Akdeniz Bölgesinin Toros

Dağları etekleri, Antalya, Isparta ve Konya üçgeni

Verim Yönü : Kombine, et, süt ve kıl

Genel Tanımı : Göçer yetiştiricilerin (Yörük)

uzun yıllardır yetiştiricilik tercihleri sonucu oluşmuş

bir ırktır. Vücut iri, uzun ve yüksek yapılıdır. Kaba ve

ince kılları, kıl keçiye oranla daha kısadır. Ayrıca

kuyruk yapıları da Kıl keçilerinden daha uzun ve

püskül görünümüne sahiptir. Genellikle siyah renkli

olmakla birlikte beyaz lekelere, kızıl ve gri renkte

olanlarına da rastlanmaktadır. Siyah renklilerde

yüzün iki tarafında ağza kadar inen kahverengi veya

beyaz akıtma bulunmakta, bacak uçları ve süt aynası

çevresinde renk daha açık olmaktadır. Deri

koyu renklidir. Erkek ve dişiler genellikle boynuzludur.

Tekelerde boynuzlar dişilere göre daha iyi

gelişmiştir. Boynuz kendi ekseni etrafında kıvrımlı,

kulakların etrafında geriye doğru yay çizer, uçları

aşağı ve öne doğru uzar.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikler : İri cüsseli, yüksek

bacaklıdır. Alt çene üst çeneden uzundur. Gözleri

belirgin bir şekilde iri ve canlıdır. Kulaklar küçük ve

kalındır. Burun belirgin bir şekilde dışbükeydir.

Uysal ve insana çok yakın bir ırktır.

Yetiştirme Koşulları : Geniş ölçüde, Akdeniz

bölgesinde Yörükler tarafından, bölgelerinde bulunan

fundalıklar, çalı formundaki bitkiler, orman içi

meralar, anızlar ve nadasa bırakılmış alanlardaki otlarla

neredeyse masrafsız bir şekilde yetiştirilir. Yılın

hemen tamamında merada barındırılabilen bir ırktır.

Bununla birlikte ağız yapılarından dolayı zayıf

meralardan yeteri kadar yararlanamaz. Zengin mera

veya ek yemleme olanağına sahip işletmelerde

başarıyla yetiştirilmektedir.