Yayılma Alanı : Gökçeada, Çanakkale ve Kuzey Batı Anadolu

Verim Yönü: Kombine, süt ve et

Genel Tanımı : Küçük yapılıdır. Vücut beyaz,göz, ağız, burun ucu, kulak ve ayaklarda siyah lekeler görülür. Erkekler kuvvetli spiral boynuzlu,dişiler boynuzsuzdur. Yağsız, ince ve uzun kuyrukludur.

Irka Özgü Ayırıcı Özellikleri : Süt verimi ve yaşama gücü oldukça yüksektir. Sert iklimli bölgelerde de yetiştirilebilmektedir. Çobansız sürüler halinde, yarı yaban yaşam sürer. Erken yaşta cinsel olgunluğa erişir. Hastalıklara dayanıklıdır, herhangi bir aşılama programı uygulanmaksızın yetiştirilebilir.

Yetiştirme Koşulları : En çok Gökçeada (İmroz) adasında engebeli ve dağlık arazide, düşük kaliteli mera alanlarında çobansız olarak yetiştirilmektedir. Yarı entansif yetiştiricilik uygulamalarına da rastlanmaktadır. Ağır kış koşullarında barınaklara alınan koyunlara ek yemleme uygulanmaktadır.

                                     Erkek      Dişi                                                        Dişi

Cidago Yüksekliği (cm)  61                          Laktasyon Süt Verimi (kg)   121

Vücut Uzunluğu (cm)     63                          Laktasyon Süresi (gün)        204

Doğum Ağırlığı (kg)       3.8         3.7            Yapağı Verimi (kg)                2.2

Ergin Canlı Ağırlık (kg)   55         48             Damızlık Yaşı (ay)                16

Günlük Canlı Ağırlık Artışı (g) 191               Kuzu Verimi                           1.2