Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

AMAÇ

Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme

sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.

HEDEF

Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart,verimlilik,sermaye,rekebet,Pazar,sürdürülebilirlik

gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması,

sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma

bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin

benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve

tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri,

bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği

noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde

sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı,

bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.