Sürü Yönetimi Elemanı

Sürü Yönetimi Elemanı istihdam desteklemesi şartları ve başvuruları.

 

1- 250 Baş Anaç Koyun-Keçi varlığını gösteren Turkvet çıktısı

2- yıl içerisinde kesintisiz en az beş ay Tarım Bağkuru yatırdığına dair belge

3- Sürü Yönetimi Elemanı sertifikası

   

   Şartları sağlayan yetiştiricilerimiz belgeleriyle birlikte il /ilçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

Birliğimiz tarafından yürütülmekte olan Sürü Yönetimi Elemanı kurslarımız

- Çamlıbel (bitti)

- Tahtoba (bitti)

- Kabatepe (bitti)

- Erbaa (bitti)

- Niksar (bitti)

- Çat Belediyesi (bitti)

- Semerci (bitti)

- Beşören (bitti)

- Çördük  (bitti)

- Büyükyıldız (bitti)

- Gökdere (bitti)

- Çamağzı (bitti)

Genel Amaçlar:

Uygulanacak projede genel amaç; sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmaktır.

Projenin bir başka amacı, sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilerin, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ile ilgili faaliyetlerini, MEB modüler eğitim programı çerçevesinde kazandıkları bilgilerin ışığı altında, daha bilinçli bir şekilde yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.

Hedefler:

Projenin hedefleri altı maddede özetlenebilir;

1) Sürü yönetimi elemanlığını cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak,

2) Sürü yönetimi elemanlığını teknik ve uygulama kapasitelerini geliştirmek,

3) Meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak,

4) Küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimin artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak,

5) Bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak,

6) Ülkemizde küçükbaş hayvan varlığının artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek.

Projenin Gerekçesi:

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin diğer hayvancılık faaliyetlerine göre bazı üstünlükleri vardır. Bunlar;

1) Küçükbaş hayvanlar tarım işletmelerinden elde edilen kaba yemi en iyi şekilde değerlendirebilecek hayvan türleridir,

2) Küçükbaş hayvanların yapıları engebeli araziler için daha uygundur,

3) Küçükbaş hayvancılıkta birim hayvan başına maliyet daha azdır,

4) Küçükbaş hayvanların generasyon aralığı daha kısa olduğundan sürü kurma ve sürüyü büyütme daha kolaydır,

5) Küçükbaş hayvanlardan elde edilen et, süt, yapağı, deri ve gübre daha yüksek fiyatlarla değerlendirilebilmektedir