Turan SALDIRICIER

Başkan

Ali AKTAŞ

Başkan Yardımcısı

Hasan ŞAHİN

üye

Sabahattin BİNGÖL

Muhasip Üye

Muammer KARAMAN

Üye

Sebahattin BAŞ

Sekreterya

Muhammed Yusuf ERDEM

Üye