Turan SALDIRICIER

Başkan

Ali AKTAŞ

Başkan Yardımcısı

Hasan ŞAHİN

Muhasip Üye

Sabahattin BİNGÖL

Sekreterya

Muammer KARAMAN

Üye

Adnan BİLGİN

Üye

Muhammed Yusuf ERDEM

Üye